JM Financieel Advies

 

2023 Bedrijven Nieuws.

Hoe vaak Contract Verlengen?
Uw werkgever mag u: maximaal 3 jaar lang tijdelijke contracten geven
Krijgt u daarna een contract? Dan heeft u recht op een vast contract. Dit heet de ketenregeling.
Zit er meer dan 6 maanden tussen uw tijdelijke contracten? Dan begint de telling van het aantal contracten opnieuw.
Uitzonderingen.
De ketenregeling geldt niet voor iedereen. U heeft geen recht op een vast contract in deze situaties: U heeft een leerwerkovereenkomst voor een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg).
U bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week. U heeft de AOW-leeftijd. Een werkgever mag u vanaf uw AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar. Cao mag afwijken.
In uw cao mogen andere afspraken staan over: het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever u mag geven (maximaal 6 contracten) de periode waarin uw werkgever u tijdelijke contracten mag geven (maximaal 4 jaar)