JM Financieel Advies

 

Inhoudsopgave medewerkerdossier.

Persoonlijke gegevens (Stamkaart)
NAW-gegevens
Kopie van een geldig identiteitsbewijs
Burgerservicenummer (BSN)
Sollicitatiebrief en het cv van de medewerker
Opgaaf gegevens voor de loonheffing
Kopieën van diploma's
Getuigschriften
Verklaring Omtrent het Gedrag (indien van toepassing)
Eventueel werkvergunning en/of verblijfsvergunning
Contracten & arbeidsvoorwaarden
Arbeidsovereenkomst
Handtekening kennisgeving personeelshandboek
Eventuele wijzigingen arbeidsovereenkomst
Documentatie over pensioenregeling (indien van toepassing)
Onkostenvergoedingen (indien van toepassing)
Overzicht verlof
Bonus- en of targetregelingen (indien van toepassing)
Documentatie over verstrekte eigendommen bedrijf en een getekende gebruikersovereenkomst
Functioneren & ontwikkeling

Functieprofie.l
Verslagen van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken
Afspraken over loopbaan: actieplan, persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en targets
Gevolgde cursussen en opleidingen
Overzicht van loopbaan: toegekende promoties, et cetera
Ziekteverzuim
Verzuimfrequentie
Diversen
Aantekeningen van leidinggevende
Correspondentie met en over de medewerker