JM Financieel Advies

 

Privacy en het medewerkersdossier (AVG).

Zodra je een personeelsdossier aanmaakt, verwerk je personeelsgegevens. Je hebt dan te maken met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Er zijn daarom een aantal voorwaarden voor het aanleggen van een personeelsdossier.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de juistheid en de nauwkeurigheid van de gegevens
Je mag niet meer gegevens vastleggen dan nodig is en de gegevens moeten relevant zijn
- Je moet je medewerkers informeren welke gegevens je verzamelt, met welk doel en op basis van welke rechtsgrond
- Je bent verplicht om de persoonsgegevens passend te beveiligen tegen verlies en diefstal
- Je mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk
- Je moet je medewerkers de mogelijkheid bieden hun gegevens in te zien. Zij mogen eventueel informatie rectificeren, beperken of verwijderen
- Je bent verplicht om elke medewerker apart te wijzen op het recht van bezwaar bij de verwerking van hun gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang
- Je moet werknemers de mogelijkheid bieden om hun recht op dataportabiliteit uit te oefenen