JM Financieel Advies

 

Medewerkers Dossier.

 

Zodra je medewerkers aanneemt, krijg je te maken met het personeelsdossier: de inhoud, wettelijke verplichtingen, regels rondom privacy en het bijhouden ervan. Daarom hebben we alle belangrijke informatie over het personeelsdossier voor je op een rij gezet.

Wat is een personeelsdossier?
Als ondernemer ben je wettelijk verplicht om een personeelsadministratie te voeren. Het personeelsdossier is hier een onderdeel van. In dit dossier staan niet alleen de persoonlijke gegevens van medewerkers, maar houd je ook bij hoe medewerkers functioneren, welke afspraken je samen hebt gemaakt en ook de verzuimregistratie zie je hier vaak terug.

Is een personeelsdossier bijhouden verplicht?
Personeelsadministratie is verplicht voor elk bedrijf met personeel. Hierin zijn twee onderdelen belangrijk: het veilig bewaren van de persoonlijke en fiscale gegevens van medewerkers en gegevens rondom het functioneren.
Daarnaast is het ook voor jezelf fijn om een dossier bij te houden:
Het fungeert als naslagwerk voor de salarisadministratie en voor je werknemer. Handig als je iemand promotie wilt geven of juist ontslag wilt aanvragen.

Je voorkomt discussies. In het personeelsdossier leg je alle gemaakte afspraken vast. Dit voorkomt verwarring over afspraken en maakt dat je altijd kunt teruggrijpen op een document. Je beperkt het risico op een naheffing van de Belastingdienst of een loonsanctie vanuit het UWV. Wist je dat je een verzuimboete kunt krijgen als je niet voldoet aan de identificatieplicht voor personeel?