JM Financieel Advies

 

Inhoud van het medewerkers dossier.

 In het dossier mag je wettelijk gezien alleen dingen zetten die je als werkgever nodig hebt om de arbeidsovereenkomst goed uit te voeren. Hiervan zijn een aantal zaken verplicht en een aantal dingen niet - maar wel handig.

Verplichte inhoud personeelsdossier:
NAW-gegevens, geboortedatum, ID-nummer, functie(s) Kopie van een paspoort of identiteitsbewijs. De getekende arbeidsovereenkomst met de arbeidsvoorwaarden en eventuele andere bijlagen.

Informatie over functioneren en ontwikkeling.
- Niet verplicht - wel handig
- Verzuimregistratie
- Salarisgegevens

Informatie over promoties, bonussen en demoties
Gegevens rondom klachten en waarschuwingen

Verslagen van gesprekken, zoals die van beoordelings-, functionerings- en verbeteringsgesprekken en waarschuwingen Gemaakte afspraken
Functiebeschrijving van de functie(s) Dit mag niet in het personeelsdossier staan.

In het dossier mag je alleen dingen bewaren die noodzakelijk zijn om het arbeidscontract goed te kunnen uitvoeren. Daar horen de volgende. - zaken niet thuis:
- Seksuele geaardheid
- Geloofsovertuiging
- Ras
- Politieke voorkeur
- Lidmaatschap vakvereniging
- Strafrechtelijke gegevens
Medische gegevens over de aard en oorzaak van ziekte of aandoening. Verzuimregistratie - hoe vaak en hoe lang iemand ziek is - mag wel.